Zaštita Podataka

Svi podaci koji se odnose na Vaš identitet tretirat će se u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te EU regulativi za zaštitu osobnih podataka (GDPR-u) uvijek uz maksimalnu zaštitu Vaše privatnosti i anonimnosti.

Fizio KUĆA putem web stranice www.barun.eu će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.

Fizio KUĆA smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.

Prilikom obrade osobnih podataka, Fizio KUĆA osigurava da se oni obrađuju isključivo važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenta. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Fizio KUĆA, odnosno kod trećih osoba s kojima je Fizio KUĆA u poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Fizio KUĆA dužan čuvati pojedinu dokumentaciju.

Prikupljanje osobnih podataka

Kako bi Fizio KUĆA mogao s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom prikupljanja osobnih Fizio KUĆA se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.

Fizio KUĆA osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu. Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoje zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

Obrada osobnih podataka
Svi podaci koje je Fizio KUĆA doznao o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci. Fizio KUĆA neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražil, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.

Prava klijenta
Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:

  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše podatke
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka ako Fizio KUĆA ne raspolaže ažurnim podacima
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost trećim stranama
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke
  • zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

Za vaša ostala prava i informacije oko zaštite osobnih podataka kontaktirajte nas na info@barun.eu

Fizio KUĆA osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitiman interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova. Posebnim internim aktom utvrđeni su rokovi čuvanja dokumentacije koju koristimo u svom poslovanju. Na primjer, podatke koje smo prikupili zbog zakonske obveze provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma čuvamo 10 godina od dana prestanka poslovnog odnosa, odnosno od dana obavljanja transakcije.